TÍTULO QUE NO INGRESAN AL PAÍS

  • Only Parts / Solo partes
  • Rebuilt / Vehículo reconstruído
  • Bill of Sale / Factura de compra (no título)
  • Non Repairable Vehicle Title Non Repairable Certificate / Título de vehículo no reparable no tiene certificado
  • Junking Certificate of a Vehicle o Junk Only / Certificado para Yonker
  • Title Junker / Título para Yonker
  • Scrap / Título para chatarra
  • Certificate Part Only / Certificado solo para partes
  • Assignment of Junking Certificate / Asignación de Certificado Desechable